Nord-Trøndelag fylkesgalleri ble drevet av Nord-Trøndelag fylkeskommune fra mars 1988 frem til januar 2010. Fra denne datoen ble Fylkesgalleriet en avdeling i Museet Midt IKS. Andre avdelinger som er med i den konsoliderte enheten er Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet, Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Bygdemuseene i Namdalen. Museet Midt IKS er felles administrasjon for alle avdelinger og geografisk plassert i Rørvik ved Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Etter navneendringen i mars 2013 er Kunstmuseet Nord-Trøndelag en del av Museet Midt IKS.