Kunstmuseet Nord-Trøndelag har eksistert siden 12. mars 2013. Navnet var tidligere Nord-Trøndelag fylkesgalleri og det åpnet samtidig med Kulturhuset i Namsos den 12. mars 1988. Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune var aktivt deltakende i tilblivelse av Fylkesgalleriet, som var det første i Norge, tett fulgt av Sogn- og Fjordane. Etter hvert ble det opprettet flere fylkesgallerier som følge av stortingsmeldingen fra det såkalte Gjørv-utvalget under ledelsen av stortingsrepresentant Inger Lise Gjørv fra Nord-Trøndelag. Tanken var å spre profesjonell billedkunst og kunsthåndverk i alle fylker slik at distriktsbefolkningen, og spesielt barn og unge, fikk sine egne ”nasjonalgallerier”.

I løpet av de første 25 år har Nord-Trøndelag fylkesgalleri fått ansvar for flere kunstsamlinger som til dags dato består av ca. 2000 verk. Dette i motsetning til den spede begynnelsen med ca. 200 verk som tilhørte samlingen til Namsos Kunstforening. Veksten av museets egen faste samling har vært størst, takket været donasjoner av kunst innkjøpt av Norsk Kulturråd og egne innkjøp. Også samlingen til Namsos Kunstforening, som Kunstmuseet Nord-Trøndelag forvalter, har vokst betydelig gjennom innkjøp og donasjoner. Den tredje samling som kunstmuseet har ansvar for og oppbevarer i sine magasiner, i samarbeid med Riangalleriet, er verk av maleren Johs. Rian.

Nord-Trøndelag fylkesgalleri har hatt en aktiv utstillingsvirksomhet hvor både verk fra samlingene og av samtidskunstnere ble vist. Formidling mot skolene har blitt prioritert. Den første boken om maleren Johs. Rian ble utgitt som et forskningsprosjekt i Fylkesgalleriets regi. Navneskiftet til Kunstmuseet Nord-Trøndelag kan sees som et tegn på evnen til fornying, som ved siden av forskning, formidling og forvaltning, er blant museets viktigste oppgaver.

img527_4780799a img530_4780792a img533_4780789a img552_4780808a