Kunstmuseets faste samling har vokst til det tidobbelte blant annet gjennom gaver fra Norsk Kulturråd, samt egne innkjøp.

Det er Faglig Råd for Kunstmuseet som består av kunstnere og kunsthistorikere, som kjøper inn verk til samlingen. Alle verk oppbevares i klimastyrte magasiner.

Utstilling fra Fast Samling 2019, Innkjøp 2013 – 2018

Utstilling fra Fast Samling 2016, Skulptur