I forbindelse med vandreutstillingen Folkeviljen i Norge 1814 – 1913 – med blikk på Namdalen, ble det arrangert workshop for skoleelever våren og høsten 2014. Dette tilbudet ble gitt til elever ved alle visningsstedene. Workshopen var tilrettelagt med ulike oppgaver til ulike aldersgrupper – fra småskolen og opp til ungdomstrinnet. Skolene fikk tilsendt et skriv i forkant av utstillingen som ga informasjon og en kort presentasjon av utstillingen. Det inneholdt også oppgaver som elevene skulle gjøre på forhånd og underveis i utstillingen.

plakat 1814 web

Vandreutstilling
Museet Midt

 

 

 

 

 

 

 

Den kulturelle skolesekken har gjennom årene vært en viktig samarbeidspartner i formidlingsarbeidet. I perioden 28. oktober – 10. november 2013 ble Vrimmelfestivalen organisert i Namsos i regi av DKS. Kunstmuseet Nord-Trøndelag formidlet to utstillinger til skoleklasser fra barne- og ungdomsskoler. Tekstilutstillingen Uncustomized av Kari Anne H. Bahri og Namdalsstipendiatutstillingen med verk av Shwan Dler Qaradaki. Tekstilutstillingen ble formidlet gjennom omvisning, oppgaver til elever og dans, mens kunstneren selv viste rundt i Namdalstipendiatutstillingen, fortrinnsvis til ungdomskoleelever. Begge utstillinger var opptatt av dagens problematikk som dreier seg bl.a. om forventning, tilhørighet, innvandring, flukt og krig.

Namdalsstipendiaten web

Namdalsstipendiaten
Shwan Dler Qaradaki

Namdalsstipendiaten 2013 Shwan Dler Qaradaki

Namdalsstipendiaten
Shwan Dler Qaradaki

Monologue 1-3

Monologue 1-3
Kari Anne Bahri