Kunstmuseet har ervervet en stor samling moderne kunst som brukes aktivt i formidlingen. Den kulturelle skolesekken er en viktig samarbeidspartner for Kunstmuseet som et formidlingstilbud rettet mot skolebarn i alle klassetrinn. Skolene i fylket får dessuten tilbud om gratis omvisning i utstillingene.