Stipendutstilling 2023

Kunstmuseet presenterer arbeider av de nominerte søkerne til Kunstmuseet NordTrøndelags arbeidsstipend.

Mottakeren av stipendet på kr 100 000 får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.
Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet NordTrøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Utstillingsperiode 19. oktober 2023 – 6. januar 2024