Øyvind Suul

Øyvind Suul (f. 1967, Trondheim) har hovedfag ved Institutt for keramikk ved Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo. Utstillingen viser installasjoner som på forskjellig vis tar i bruk visuelle og konseptuelle muligheter som finnes i skjæringspunktet mellom maleri og skulptur. 

Utstillingsperiode 25. september 2021 – 8. januar 2022