I forbindelse med denne utstillingen har museet hyret inn Maurice Ortega som ekstern kurator. Dette er en samlingsutstilling hvor Ortega har tatt utgangspunkt i tre verk av Johs Rian, og satt dem i sammenheng med andre kunstverk fra Kunstmuseets faste samling.

Utstillingen er åpen for publikum fra 8. februar 2020