En polyfon farvekonsert utsatt for stort orkester


Foto fra Fargemysteriet Johs. Rian: Ingeborg Prøis Bodzioch

Johs. Rian (1891-1981) billedkunstner fra Overhalla i Namdalen, betegnes som en viktig kolorist i norsk kunsthistorie fra 1900-tallet.  Rian var musiker og spilte fiolin før han ble kunstner. De utsøkte fargeklanger og harmonier i Rians kunstverk viser en tendens som var typisk for internasjonale kunstnere i hans samtid. Her kan eksempelvis nevnes Joan Miro (1893-1983) Wassily Kandinsky (1866-1944) og Mark Rothko (1903-1970). Disse kunstnerne arbeidet utfra tanken om at fargene eksisterer uavhengig fra den tingen som avbildes. Disse kunstnerne er noen av forgjengerne til og representanter for 1900 – tallets abstrakte ekspresjonister. Rian selv har sagt at det viktigste for ham var arbeidet med fargene. Vi ser tydelig at hans palett endret kulør etter studiereiser til Frankrike. Det bevisste valg av farger i hans non -figurative bilder fra perioden 1960 – 1980 tallet, er typisk for den franske skolen som henter sin fargebruk fra Johann Wolfgang von Goethe’s fargelære publisert i 1910. Kai Kristiansen skriver i en artikkel fra Adresseavisa akkurat ett hundre år senere i februar 2010: ‘En utstilling av Rian kunne bli beskrevet som en ‘polyfon farvekonsert utsatt for stort orkester’.’      (Kunstverk. ‘Med penselen som bue’, Kristiansen, Adresseavisa, 9.2.2010).

Det var nettopp dette sitatet som inspirerte ønsket om å sette ut i livet et bestillingsverk for kor, salmodikon og cello. Som museumspedagog for Kunstmuseet Nord Trøndelag, hadde jeg ambisjoner om å samle folk i Namsos omkring et felles tverrfaglig prosjekt på tvers av generasjoner. Prosjektet måtte handle om billedkunstner Johs. Rian og musikk. Strengeinstrumenter har tradisjonelt en god plass i Namdalens historie både med fele, fiolin og i senere tid gitarmusikk i Namsos med fenomenet rock city. Som pedagog forestilte jeg meg at det å kunne spille på en streng ville inspirere til senere interesse for å spille på flere strenger. Det ble vurdert av kolleger i Museet Midt å gi det tradisjonelle monokordet ‘Salmodikon’ en renessanse i prosessen.  Vi opprettet en styringsgruppe for prosjektet og planla en musikalsk produksjon inspirert av Johs. Rians billedkunst. De antikke salmodikon instrumentene fra Namdalsmuseet kunne ikke brukes til å spille på, da de er klassifisert som museumsgjenstander. Riangalleriet i Namsos støttet ideen om en konsert og vi fikk midler til å bygge nye instrumenter på sagbruksmuseet. Pensjonister fra Namdalen ble engasjert i et verksted for bygging av instrumenter på det nasjonale sagbruksmuseet; Spillum Dampsag og høvleri. Vi inviterte skoleelever fra Design og Håndverk linja ved Olav Duun Videregående skole til å dekorere instrumentene, med inspirasjon fra Johs. Rians malerier fra 1960-1980 tallet. Instrumentene ble stilt ut i monter ved kulturhuset i Namsos i påvente av en musikalsk produksjon.


Foto og utstilling av salmodikon instrumenter: Ingeborg Prøis Bodzioch

Studiet av farger er naturvitenskapelig og fenomenalt. Isaac Newton (1642-1726) regnes som regnbuens far. Han fant ut at vi opplever farger på grunn av lyset hvor øyet er et prisme som fanger opp lysbølger i forhold til frekvenser. På liknende måte som øret fanger opp lydbølger når vi lytter til musikk.

Goethe mente at farger oppleves også emosjonelt og at fargen ikke tilhører tingenes vesen men erfares av den som ser.  Moderne billedkunstnere på 1900-tallet foretar et oppgjør med fargeteoriene fra Newton og Goethe. Noen kunstnere gikk så langt i sine fargestudier at de trakk direkte paralleller mellom subjektive estetiske opplevelser i møte med fargefenomener og musikk. For eksempel mente Wassily Kandinsky at; – ‘fargene er tangentene, øynene som ser er hammerne og sjelen er pianoet med mange strenger. Kunstneren er hånden som spiller på strengene som vibrerer i sjelen.’

Fargemysteriet Johs. Rian er en kunstproduksjon som ble laget for den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag 2016. Den ble laget av museumspedagog Ingeborg Prøis Bodzioch som turnerte skoler med produksjonen i ytre og midtre Namdal høsten 2017 og våren 2018, hvor over 1600 skolebarn i klassetrinn 1-4 deltok.

Kunstmuseet Nord-Trøndelag fikk støtte fra Norsk Kulturfond til et bestillingsverk for og med barn og unge. Bestillingsverket ble utviklet av komponist Stina Moltu i samarbeid med barn og unge fra Namdalen. I prosessen holdt museumspedagog Ingeborg Bodzioch et inspirasjonsforedrag om Johs. Rian først, for komponist og deltakere. Deretter samarbeidet barn og unge med komponist Stina Moltu ved hjelp av collage, farger og tekst for å finne frem til et verbalt uttrykk som del av den musikalske komposisjonen. En av deltakerne, Ingebjørg Ranin Soud Azaouzi, deltok også i DKS produksjonen ‘Fargemysteriet Johs. Rian’ ved Otterøya skole. Frem fra samarbeidet med komponisten kom en interessant tekst til overflaten gjennom Ingebjørg og fikk en sentral plass i den musikalske produksjonen ‘Farven’ som ble fremført ved konserten Klangbilder ved kulturhuset i Namsos, juni 2018.  Teksten ble opplest av Ingebjørg selv ved urfremførelsen av bestillingsverket på kulturhuset i Namsos.


Foto: Yvonne Antonsen. Fra urfremførelsen av bestillingsverket ‘Farven’ av komponist Stina Moltu. Scenografi: Ingeborg P. Bodzioch

Resitasjon av Ingebjørg Ranin Soud Azaouzi, Namsos, juni 2018:

‘Jeg ser en kvart måne og et surt fjes som fornærmer meg. Jeg ser den kalde vinternatten i månen og jeg lurer på hva de andre tenker når de ser dette maleriet for det er helt fantastisk.

Bildet fasinerer meg fordi det er så mange farger: Lilla, rosa, svart, mørkelilla. Og på det andre bildet ser jeg lilla, mørk lilla og den fineste av dem alle: Svart.

Men den aller fineste fargen i hele verden er selvfølgelig rosa, lilla og blå sammen. Og den fineste fargen som kler meg er selvfølgelig … Det får dere vite senere.

10 minutter senere: Hvor var det vi slapp? Den aller peneste fargen, som kler meg best, er: lysegul! Og rød er kjærlighet og rosa er omsorgsfull. Blå er himmelen, mørk blå er havet og lilla er best med svart.

Og hvis dere tenker dere godt nok om, så vet dere at alle fargene er alt annet enn det de ser ut som. Når dere tenker dere for eksempel rosa, så er den alt annet enn rosa. Den kan være gul, blå, oransje, brun. Den kan være svart. Lilla. Alt annet enn rosa.

Og hvis dere tenker dere om og henter et forstørrelsesglass, så kan dere se på et maleri alle fargene som er blandet sammen. Det er et mirakel!

Og hvis du tenker deg om, ser du inni deg selv og tenker: ’WOW!’ Et tre kan være yellow, altså gul, og det kan selvfølgelig være svart.

Hvis dere tenker på dere selv og tenker gul, rød og en kanne med vann, så ser dere at den er blå. Men hvis dere ser langt inni dere selv, så ser dere at den ikke er blå men kan være mye, mye mer… Rosa, svart. Alt annet enn blå. Det er det jeg tenker på.

Hvis du ser en kule. Vi ser for oss en rød. Og hvis du ser på denne kula, så ser du deg selv. Hvis jeg er hvit, kan jeg være brun. Hvis jeg er brun, kan jeg være hvit. Og det er det jeg tenker på mest.

Alt som skjer her i verden. At et maleri ikke bare er et maleri, men det kan være et bilde med blå sauer. Og hvis dere fortsatt har den røde kulen, så hold den hardt i hånden og tenk på hverandre. Tenk på et tre som kan vise seg å være et lite dyr. Hvis du tenker lenge så ser du at fremtiden er stor. Og jeg tror at hvis dere tenker dere godt om så ser dere at hvis dere har en venn på besøk, gi perlen videre. Gi perlen videre til en venn, eller familie, eller noen dere kjenner. Hvis dere tenker dere at denne kulen er spesiell, så er det riktig! Og aller sist så skulle jeg bare si at verden er stor og har mange muligheter. Jeg håper dere har lært noe om malerier. OK? Da er jeg ferdig.’

Ingebjørgs kreative og informative tekst forteller oss noe om de avtrykk som DKS opplegget Fargemysteriet Johs. Rian og bestillingsverket ‘Farven’ har satt i hennes tankeverden. Vi får et innblikk i hvor inspirerende et tverrfaglig kulturarrangement kan være for dem som deltar og ikke minst de spor som den kulturelle skolesekkens program har satt.

Malerier fra turneen ‘Fargemysteriet Johs. Rian’ ble benyttet til scenografi for konserten Klangbilder. Vi valgte ut tre bilder malt av skole elever fra midtre Namdal. Maleriene ble fotografert og trykket på 7 meter lange tekstiler som hang på scenen ved urfremførelsen av bestillingsverket ‘Farven’.


Foto: Yvonne Antonsen. Personen i bildet er Iselin Pedersen som laget ett av maleriene som ble trykket på tekstil

Den musikalske produksjonen involverte over 30 barn og unge korsangere fra Otterøya skolekor pluss 24 voksne sangere fra Cygnus blanda kor. To unge solister og en cellist fra musikklinja ved Olav Duun videregående skole. Samt 4 stk salmodikon spillere fra kulturskolen i Namsos som fikk undervisning i instrumentet av komponist Stina Moltu. Alle deltakerne var med å utvikle komposisjonen. Bestillingsverket for kor, salmodikon og cello fikk tittelen ‘Farven’ etter workshops med komponisten. Stina Moltu arbeidet eksperimentelt med hver gruppe for seg i flere uker. Til slutt kom alle aktørene sammen i en konsert. Resultatet var grensesprengende, vellykket og spennende for alle som var med.

Styringsgruppa for prosjektet bestod av følgende ansatte ved Museet Midt IKS: Therese Danielsen, Stine Bjørntvedt, Hilde Kristin Øien og Ingeborg P. Bodzioch. Distrikts konservator Stine Bjørntvedt skrev en artikkel om prosjektet og salmodikonets historie, som ble publisert i ‘Psalmodika’ i Sverige av Nordiska Psalmodikon forbundet. Hennes artikkel kan også leses på Museet Midt sine nettsider:

https://distriktsseksjonen.no/2018/02/spiller-pa-instrumenter-fortsatt-streng/

Distriktseksjonen laget en historisk utstilling for Namsos folkebibliotek, med tema ‘monokorder’ som bestod av opprinnelige salmodikon instrumenter og andre elementer, med formidlingstekster. Denne utstillingen skal vandre ut til distrikter i Namdalen, høsten 2018. De nye salmodikon instrumentene bygget av pensjonister på sagbruket, er utstilt ved kulturhuset i Namsos sommeren 2018.


Foto: Ingeborg Prøis Bodzioch. Grafisk design: Yvonne Antonsen

Ingeborg P. Bodzioch, museumspedagog, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Museet Midt IKS, 2018