Arr: Namsos Kunstforening

«Lysets mester», Roald Stevik er tilbake med separatutstilling i Namsos.
Stevik henter sine motiver fra trøndersk natur og miljø. Han arbeider innenfor ekspresjonismens ramme, men har beveget seg gjennom ulike faser som kunstner. Flater og lysvirkninger står sentralt i hans bilder. Landskapene er gjengitt i et forenklet realistisk formspråk med vekt på det dekorative. Naturstemninger med lysets skiftninger og dets virkning på landskapet er det gjennomgående tema i hans arbeider.
Han karakteriseres som et naturtalent som har maktet å gi det naturalistiske begrepet et nytt og moderne innhold.

Utstillingsperiode: 13.01.18 – 10.02.18