Stipendutstillingen, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Museet Midt IKS 2017

Stipendutstillingen ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag ble holdt og arbeidsstipendet tildelt, første gang i 1994.

Blant søkerne til det kunstneriske arbeidsstipendet blir inntil 8 kunstnere nominert til å delta ved stipendutstillingen som foregår hver sommer ved Kunstmuseet i perioden juni – august. Faglig Råd for Kunstmuseet Nord-Trøndelag avgjør i slutten av utstillingsperioden hvem som tildeles stipendet.

Arbeidsstipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere med arbeids og oppholdstillatelse i Norge. Kunstneren som mottar arbeidsstipendet får i tillegg til 50 000 kr, et 4 ukers arbeidsopphold det påfølgende år, ved Snedkeriet som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum på Spillum i Namsos. Snedkeriet er et historisk verneverdig bygg fra ferdighusproduksjonen ved sagbruket og tilhører Sagbruksmuseets bygninger.

Vinneren av årets stipend for 2017 er kunstneren Märit Aronsson (f.1974), med installasjonen ‘Hemifrån och hem’. Aronsson kommer opprinnelig fra Østersund i Sverige, men har vært bosatt i Trondheim de siste 15 årene. Aronsson har mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (2004-2007) og bachelorgrad fra samme sted (2001-2004). Hun har tidligere kunstutdanning fra Grafikskolan i Stockholm (1998-2000).

     

Märit Aronssons installasjon omfatter blant annet en bok og et monumentalt kunstverk produsert med blyant på akvarellpapir med tekst, i tillegg til et lydopptak av kunstnerens egen stemme som forteller sin historie. To uker i juni 2016 vandret Aronsson langs den gamle pilegrimsleden fra Østersund til Trondheim. Gjennom vandringen tok kunstneren sitt virke med ut i naturen. Märit ville finne ut hva som skjedde når hun utsatte seg for den 200 km lange vandringen langs den samme vei som hun hadde reist så mange ganger tidligere mellom sine to hjemsteder. Under vandringen registrerte hun ruten med GPS. Denne oversikten over landskapet og veien, danner organiske linjer som nå er trykket på et foldet ark som stilles ut i form av skulptur. Kunstnerens skildringer av vandringen er også håndskrevet på det monumentale arket i utstillingen. Teksten er trykket i form av en dagbok som er tilgjengelig for salg i kunstbutikken ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Et 90 minutters lydbilde er tilgjengelig via opptak av Aronssons stemme som leser høyt fra sine skildringer. Tid er et viktig aspekt i kunstnerens arbeide, hvor hun oppfordrer og ønsker at publikum vil ta seg tid til å lese eller lytte, for å ha en fullstendig opplevelse av de forskjellige elementene i installasjonen. En pilgrimsvandring har ofte en åndelig dimensjon i tillegg til den fysiske utfordringen som pilgrimen står overfor. Den åndelige opplevelsen henger sammen med den fysiske påkjenningen og de praktiske ting som skal løses underveis. Det blir en holistisk opplevelse hvor flere dimensjoner av livet utforskes utenfor den daglige hverdags gjøremål. Likevel er det dagligdagse hendelser som preger vandringen for Aronsson. Hun skriver enkelt og faktuelt, men inderlig om sine rutiner og opplevelser gjennom dagen. Aronssons installasjon er kjøpt opp i sin helhet av Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Museet Midt IKS.

De fire øvrige kunstnerne i årets Stipendutstilling var;

Lene Kilde, Hanne Frey Husø, Tina Lindvall og Stein Are Dahl.

Lene Kilde (f.1981) har master i produktdesign fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2008-2012), utdanning fra Einar Granums Kunstfagskole (2005-2006) og Asker Kunstfagskole (2002-2003). Kilde deltok ved Stipendutstillingen med 7 skulpturer i betong, stål og ståltråd av fragmenterte figurer i ulike aktiviteter og posisjoner. Noen er spesielt inspirert av barnets umiddelbare følelsesregister og deres forhold til verden. Barn kommuniserer sine opplevelser ofte lekende og naturlig kreativt, gjennom et direkte kroppsspråk. Kunstnerens transparente ståltrådskulpturer indikerer linjer i form av kropp og objekter som gir tilskueren en opplevelse av fravær og eksistens. Kunstneren integrerer figurative deler av barns hender og føtter av betong inn i nettingskulpturer som tilhører de voksnes verden. De lineære nettingfigurene utfordrer grensene mellom skulptur og tegning. Man kan godt si at kunstneren tegner i tre dimensjoner med ståltråd. De luftige tomrommene mellom netting og skulptur, gir publikum mulighet for oppdagelse av sin egen fortelling gjennom opplevelsen av kunstverket. Komposisjonen av betong, luft og netting gir rom for fantasi og innlevelse. Kunstneren utforsker variasjoner i materialets kvaliteter, gjennom ulike temaer hentet fra hverdagen.

Hanne Frey Husø (f.1974) Botanikk for Adelaide, I påvente av jordskjelvet

Hanne Frey Husø har studert eksperimentell formgivning med plantemateriale ved Vea, Statens grønne fagskole (2016). Hun har også studert animasjon ved Høgskolen i Østfold (2010) og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo (2005) og har hovedfag i kunstfag fra Institutt for tekstil, Kunsthøgskolen i Oslo (2016). Prosjektet «Botanikk for Adelaide» tar utgangspunkt i historiske elementer: tre kulturhistoriske planter: lin, iris og lilje, og en passasje fra Bergprekenen, Matteus 6:25 – 34 –  og Søren Kierkegaards tekst «Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen». Lin var trolig den første planten mennesket kultiverte. Iris er kjent fra antikkens Hellas som medisinsk plante. Liljen har symbolsk betydning på flere nivå. Filmene er inspirert av kniplingmakeren Adelaide Hall fra 1800-tallet, kjent for å ha skapt et kunstverk av kniplingsliknende teknikker. Adelaide er laget som en marionette med kulisser i lin, iris og lilje. Gjennom dette prosjektet søker kunstneren å si noe om plantenes nytteverdi: Linum usitatissimum – Den mest nyttige.

     

Boken ‘I påvente av jordskjelvet’ ble laget på et papirbruk i Nepal, før jordskjelvet våren 2015. Illustrasjoner av planter ledsages av en tekst om botanikkens historie og hvordan mennesket blir fremmedgjort overfor naturen. Filmen ‘I påvente av jordskjelvet’ er en kombinasjon av tegnefilm og collage som animasjon.

Tina Lindvall (f. 1976) Små kammer

Tina Lindvall har master i materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2013-2015). Hun har en bachelor i kunst fra Kunstakademiet i Tromsø (2008-2011), studier i billedkunst fra Kunsthøjskolen på Ærø, Danmark (2005) og Kunstskolen Primavera, Danmark (2000). Tema for Lindvalls transparente verk er selve livets opprinnelse.

Hennes arbeider med tegninger av mikrober, celler, bakterier og annet organisk materiale, formes ved lineære riss i skulpturer og relieff av pleksiglass. Skjulte lag og oppdagelser kommer til syne ved projeksjoner av lys og skulpturenes skygger på veggen. Kunstneren viser oss kontraster mellom det naturlige og det syntetiske med tanke på samspillet mellom kultur og natur, plast i havet og det sårbare spinkle liv som vi helst skal ta vare på. Publikums tilstedeværelse er med på å skape små bevegelser i skulpturene. Mennesket betraktes som en del av et hele hvor alt henger sammen. Lindvall synliggjør den fine balansen mellom elementene ved å installere sine kunstverk i rommet hvor luften imellom lys og skygger er likeverdig med selve materialet. En stille video projisert på veggen, viser to snegler i paringsakten som forteller oss noe om det mest primitive men likevel geniale ved artenes reproduksjon og mysteriet omkring livets oppstandelse. Den andre videoen viser ett par bare ben med røde tånegler, som lekende utforsker livet og sin egen sensualitet.

Stein Are Dahl (f. 1980) The Place – Stedet

Stein Are Dahl har master i fine art og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2013-2015). Han har også bachelor i kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2010-2013).  Tidligere kunststudier fra Escola Superior de Artes e Design, Portugal (2008) og Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, Oslo (2003-2006).

      

Dahls prosjekt består av undersøkelser som omhandler personlige imaginære og drømmende steder. De kunstneriske undersøkelsene dreier seg om billedkunst og omfatter arbeider med maleri, silketrykk og etsning. The Place – Stedet, refererer til opplevelsen i seg selv som et faktisk mentalt sted. Et landskap eller rom. I sin billedkunst undersøker kunstneren forholdet mellom det stramme og det oppløste, mellom det abstrakte og det figurative og kontrasten mellom spontanitet og møysommelighet. Verkene er ofte fargesterke og motivene befinner seg i grenselandet mellom abstraksjon og noe som minner om landskap. Man kan si at det pågår en slags dialog mellom den umiddelbare kunstneren som jobber intuitivt og den bevisste kunstmaleren som har dekorative intensjoner. Utstillingen viser oss et omfattende visuelt prosjekt av 9 verk, hvor noen innrammede bilder henger på veggen sammen med en serie grafiske trykk uten rammer. Ett par monumentale malerier står lent mot hverandre på gulvet, hvor de får karakter av ett tredimensjonalt verk. Kunstmuseet Nord-Trøndelag har kjøpt inn Stein Are Dahls monotypi ‘Cerebral Meadow’, som er et grafisk verk.

 

De innkjøpte kunstverk av Märit Aronsson og Stein Are Dahl fra Stipendutstillingen, blir en del av Kunstmuseets faste samling.

Søknadsportalen for stipendutstillingen 2018 er åpen frem til 1 november 2017:

https://kunstmuseet.no/soknad/stipender/

 

Artikkelansvarlig: Ingeborg P. Bodzioch, Museumspedagog, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Museet Midt IKS

Lagre