Utstillingen You are to me what I was to her består av en serie iscenesatte fotografiske portretter av kunstneren og hennes sønn.

Serien tematiserer de emosjonelle utfordringene og den følelsesmessige kompleksiteten som hviler i de psykologiske aspektene som kvinnen konfronteres med i rollen som ny mor. Opplevelsen av å måtte forholde seg til en helt ny identitet, som på den ene siden føles kjent og naturlig, men på den annen side kan virke både fremmed og skremmende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ny i rollen kommer man i kontakt med et helt spekter av ukjente følelser. I motsetning til de rent positive opplevelsene, er det nærmest tabubelagt eller i svært liten grad sosialt akseptert å gi uttrykk for fornemmelser rundt temaer som isolasjon, ensomhet og fremmedgjøring, som i større eller mindre grad er en like naturlig del av opplevelsen.
Vår stereotypiske ide om morsrollen som et av samfunnets, nærmest hellige grunnpillarer, dikterer hva det er akseptert å gi uttrykk for, og dermed med på å opprettholde dette tabuet.
Tittelen You are to me what I was to her viser til det universelle med tematikken; dette er noe de fleste kvinner gjennom generasjoner har kjent på eller vil kjenne på i løpet av sitt liv, dersom de velger å få barn.

Maria Konstanse Bruun (f. 1977) er utdannet innen fotografi ved Arts University Bournemouth, England. Maria er født og oppvokst i Namsos, men bosatt i Bournemouth.

Utstillingsperiode: 26.08. – 21.10.17

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre