Kunstmuseet presenterer arbeider av de nominerte søkerne til Nord-Trøndelag fylkes arbeidsstipend.

Mottakeren av stipendet på kr 50 000 får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.
Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Årets deltakere er:
Hanna Frey Husø
Tina Lindvall
Stein Are Dahl
Lene Kilde
Märit Aronsson

Utstillingsperiode: 15.07. – 15.08.17