Namsos Kunstforening: Nordtrøndersk kunst i 70 år

Utstillingen er del av 70-års jubileumsprogrammet til Namsos Kunstforening. Den viser bredden i kunst laget av nordtrønderske kunstnere, og hvor viktig Namsos Kunstforening har vært i arbeidet med å støtte disse kunstnerne. Alle verkene utstilt er del av foreningens faste samling.

De 34 valgte verkene spenner over hele 100 år, fra 1910 til 2010, og inkluderer malerier av nasjonalt anerkjente kunstnere som Johs. Rian, Jakob Weidemann, Kvalstad og Hansen brødrene samt yngre kunstnere som Anders Sletvold Moe og Cecile Bjørgås Jordheim. Utstillingen er rik med verk i ulike teknikker som maleri, keramikk, billedvev, og trearbeid.

Utstillingen står til 3. desember