Møteplassen 2015

Møteplassen er stedet der Den Kulturelle Skolesekken i Nord-Trøndelag møter kulturkontakter, kommunekoordinatorer og elevrepresentanter.

I tidsrommet 14.-16. april 2015 arrangeres Møteplassen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Nytt av året er at Møteplassen nå strekker seg over tre dager. Den første delen, 14-15. april, vil være forbehold grunnskolen mens 15-16. april vil være for videregående skole. På arrangementet vil DKS Nord-Trøndelag blant annet presentere programmet for skoleåret 2015-16. Program for Møteplassen legges ut så snart det er klart.

Møteplassen er først og fremst for lærere, kulturkontakter, kommunekoordinatorer, rektorer og politikere. Andre vi samarbeider med, som kulturhusledere, kinosjefer, biblioteksjefer, kirkeansvarlige, museumsansvarlige, kulturskolerektorer, UKM-ansvarlige, andre kunst – eller kulturinstitusjoner, kunstnere, kulturarbeidere og andre interesserte, er også velkommen.

For mer informasjon se her.