18.04.15 CECILIE BJØRGÅS JORDHEIM "HELE VERDEN ER ET NOTEARK"

Cecilie Bjørgås Jordheim (f.1981 i Bergen, oppvokst i Namsos) har sin master i visuell kunst fra Kunstakademiet i Oslo 2011. Jordheim arbeider innenfor den konseptuelle sjangeren og beveger seg innom flere kunstuttrykk og metoder i sitt kunstneriske virke. Jordheim utforsker forholdene mellom form, lyd og tekst. Gjennom omfattende nytolkning og bruk av ulike kunstformer, visualiserer hun disse sammenhengene som hun igjen overfører til lyd eller form/grafer. Denne tverrfaglige praksisen er gjennomgående for Jordheims kunst. I utstillingen Hele Verden Er Et Noteark, arbeider hun ut i fra tesen: alt visuelt har lyd. Gjennom denne tesen ønsker hun å undersøke samspill mellom visualitet og auditivitet. Ved bruk av ulike interaktive og visuelle metoder avdekkes undersøkelsens resultater gjennom nedtegninger og tre performancer fordelt utover utstillingsperioden.

Performance

* Lørdag 18.4.15 kl.13.00: I forbindelse med åpningen vil dirigent Elina Karpinska, sammen med noen utvalgte sangere, fremføre performancen Horizon.No Horizon –partitur nr.1-9. En tolkning av kunstnerens partitur av bevegelse

* Torsdag 07.5.15 kl.18.00: REMAKE: Grafitti Composition : fremføres av Eirik Øien og Martin Langlie i forbindelse med seminaret Hele Verden Er Et Noteark – om overlapping av kunstsjangrene

* Lørdag 06.06.15 kl.13.00: Siste og avsluttende performance, Horizon .No Horizon, –partitur nr.10-18. Utføres av Elina Karpinska og hennes sangere.

Elina Karpinska
Karpinska (f.1976) er musikklærer og kantor i Namsos kirke. I tillegg er hun dirigent for Namsos Kammerkor, Cygnus og gospelkoret Salt i Overhalla og er en stor ressursperson for kulturmiljøet i Namdalen.

Eirik Øien (f.1980 i Namsos) Oppvokst på Otterøya med utdanning fra jazzlinja på Musikkonservatoriet i Trondheim.
Bassist for blant andre Stein Torleif Bjella, Anja Garbarek, Susanne Sundfør, Magnet, Hanne Hukkelberg, Marit Larsen, Thom Hell, Ida Jenshus, The South, Gothminister og Martin Hagfors. I tillegg er han produsent og tekniker i Fjøset Lydstudio.

 Martin Langlie (f.1982) Perkusjonist i bl.a Valkyrien Allstars, Dadafon, Tommy Tokyo, Susanne Sundfør, Hanne Hukkelberg og Gåte. I tillegg til å være soloartist med fokus på improvisasjon, perkusjon og elektronikk, komponerer han også musikk til teaterforestillinger; sist Laksespelet på Oslo Kunsthall.

For mer informasjon, se kunstnerens hjemmeside. Til 07.06.15.