VRIMMEL 2013

Vrimmel festivalen 2013 går av stabelen mandag 28. oktober, og i år er det Midtre Namdal med kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid og Flatanger som får besøk av artister og kunstnere for en inspirerende serie av kulturopplevelser. I løpet av to uker – uke 44 og 45 – skal barn og unge møte det som normalt er et halvt års DKS program.

Kunstmuseet Nord-Trøndelag formidler to utstillinger til skoleklasser fra barne- og ungdomsskoler under Vrimmel 2013. Tekstilutstillingen Uncustomized av Kari Anne H. Bahri og Unfinished Memories av Namdalsstipendiaten Shwan Dler Qaradaki.

Tekstilutstillingen formidles av Yvonne Antonsen gjennom omvisning, dans av Line Strøm og oppgaver til elevene. I utstillingen Unfinished Memories er det kunstneren selv som skal formidle til elevene, fortrinnsvis ungdomsskoleelever. Begge utstillinger er opptatt av dagens problematikk som dreier seg bl.a. om forventning, tilhørighet, innvandring, flukt og krig.

Namdalsstipendiaten web

Fra Unfinished Memories
Shwan Dler Qaradaki

General Public

Fra Uncustomized
Kari Anne Bahri

Elever og kjole web

Elever beskuer verket
Perfect Home

Line dans I web

Performance av
danser Line Strøm

Line dans II web

Performance av
danser Line Strøm

Line ligger web

Danser Line Strøm og
verket Perfect Home

Line og elever web

Elever på utstillingen
Uncustomized

Yvonne formidler web

Formidler Yvonne
og elever