Maputo: A Tale of One City

Arr: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Ofte oppfattes Afrika, noe unyansert, som ett land i stedet for ett kontinent bestående av mer enn femti land. Dette virker begrensende for vår oppfatning av kontinentet og dets mangfold. Denne utstillingen fokuserer på ett land og en spesiell by i Afrika, nemlig Maputo, hovedstaden i Mosambik. Havnebyen preges av internasjonale strømninger til og fra. Samtidskunstmiljøet farges av denne kreative utvekslingen. Verkene er like mangfoldige som byen selv. Utstillingen består av fotografi, video, maleri, installasjon og tegning.
Denne utstillingen er en del av den kulturelle skolesekken og det tilbys omvisninger for skolene under hele utstillingsperioden. Til 08.03.10.